ITOVN.NET - Trình Tạo Mã QR Code

Văn bản

E-mail

Location

Số điện thoại

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-FI

V-card

Sự kiện

PayPal

Địa chỉ email để nhận thanh toán
USD
%

BitCoin

BTC
1 BTC = 19477.13 USD
1 USD = 0.000051 BTC
Last update: September 30 2022
Spot price from Coinbase
Tải lên logo của bạn hoặc chọn một hình mờ
Hình ảnh không hợp lệ


Tạo Mã QR Code Trực Tuyến Miễn Phí - QR Code Generator Online ITOVN.NET © 2022